S. Basilio di Ariano nel Polesine

Na mestu sedanjega zaselka San Basilio di Ariano Polesine je bilo etruščanskem in rimskem obdobju pristaniško naselje posebnega pomena za izmenjavo blaga z jadranskih trgov.
Rimska naselbina sovpada z mansio Hadriani,. Poštna postojanka se je nahajala na mestu, kjer se je od ceste Popillia, ki je iz Riminija vodila v Adrio, odcepila kasnejša obalna cesta, ki je vodila do Lorea.
Med koncem 4. in v 5. stol. pr. n. št. je v zaselku San Basiliu živela skupnost zgodnjih krščanov; zgradili so katedralo s krstilnico, ki jo je danes mogoče obiskati na javnosti odprtem arheološkem najdišču. Ob cerkvi je ležala manjša nekropola s skeletnimi grobovi.
Od cerkve so se ohranili samo južni zunanji zid in del apside, obrnjene proti vzhodu; v trenutnem stanju raziskovanja torej tlorisa cerkve ni mogoče opredeliti. Krstilnica ima osmerokotni tloris, centralno ležeči krstilnik in apsido na vzhodni stranici. S cerkvijo je bila povezana z nekaterimi povezovalnimi prostori, morda stebrišči, ki so služila za kompleksne obrede krsta.
Na območju arheoloških izkopavanj je prepoznavno tudi obsežno monumentalno poslopje iz obdobja rimskega imperija (2. - 3. stol. n. št.), ki še ni v celoti raziskano. Lahko bi šlo za veliko skladišče, namenjeno shranjevanju pristaniških tovorov.