Concordia Sagittaria

Bazilika je bila zgrajena ob koncu 4. stol. n. št. z namenom, Concordii Sagitarii še pred Akvilejo zagotoviti objekt, v katerem bi lahko hranili relikvije apostolov Andreja in Tomaža ter svetnikov Janeza Krstnika, Luke in Janeza Evangelista. Zaradi hitre gradnje je zrasla zelo preprosta cerkev, ki pa so jo večkrat zaporedoma okrasili v 5. in 6. stol., ko so ji dodali strukturne (prizidek atrija, polkrožna apsida s stranskimi prostori) in dekorativne elemente (nov talni mozaik in arhitekturni okrasni elementi). Hkrati s temi posegi "monumentalizacije" je poleg bazilike morda na začetku 5. stol. zrasla še manjša stavba s tremi apsidami (trichora), ki so jo kasneje razširili s pokritjem prostora pred dvoriščem in ji dodali stebrišče v atriju, kjer najdemo številne grobove.