Altino

Mesto Altino, ki je bilo že poseljeno v prazgodovini in je bilo pomembno središče v času starih Venetov, je v rimskem obdobju doživelo svoj razcvet z monumentalno prenovo v teku 1. stol. pr. n. št. Mesto je obkrožal obroč vodnih tokov, prečkali pa so ga številni kanali in mostovi, zaradi česar je bilo najbrž precej podobno Benetkam.
Na začetku 1. stol. pr. n. št. je bil v okviru ureditve voda in kopnega na tem območju izkopan kanal Sioncello. Na drugem bregu kanala se je ob koncu 1. stol. pr. n. št. mesto razširilo z novimi stanovanjskimi soseskami, povezanimi z novozgrajenim cestnim omrežjem, katerega segment je viden še danes. Zaradi razširitve mesta je manj kot stoletje za njegovim odprtjem prišlo do zasutja najjužnejšega dela kanala Sioncello.
Med ostanki stavb, ki so verjetno stale ob ulici, izstopajo tisti iz domusa "panterja", bogatega prebivališča, ki ga je bilo mogoče skoraj v celoti obnoviti.
Altino danes obkrožajo obdelana polja, pod katerimi ležijo ostanki starodavnega mesta; poznamo jih zaradi arheoloških izkopavanj in zaradi izjemnih zračnih posnetkov, ki kažejo na kompleks stanovanjskih in javnih stavb, med katerimi je mogoče prepoznati forum, gledališče in amfiteater. Mesto je bilo enako obsežno kot Akvileja in večje od Pompejev.