Adria

Mesto Adria, katerega začetki segajo v obdobje med 14. in 13. stol. pr. n. št., je bilo pomembno etruščansko, helenistično in rimsko središče. Pričevanja o urbanističnih značilnostih etruščanske Adrie so maloštevilna, a raziskave iz leta 2004 v ulici ex Riformati so pokazale na nekatere posebnosti gradnje in organizacije mesta.
Etruščansko mesto Adria je zraslo na 'amfibijskem' ozemlju, kjer je starodavni rokav reke Pad tekel znotraj lagunskega sistema. V prvih desetletjih 6. stol. pr. n. št. so staroselci začeli graditi sistem kanalov, ki so potekali vzporedno in izmenično s cestami in tvorili mrežo pravilnih oblik, po kateri so učinkovito odtekale vode s kopnega.
Prostori stavbe, odkrite leta 2004, so bili namenjeni bivanju in obrtnim delavnicam.
Stavba je stala na dobro utrjeni peščeni ploščadi. Zgrajena je bila iz lesenega nosilnega ogrodja, zapolnjenega z meljem in glino, najverjetneje s slamnato streho. Poslopje so obnovili vsaj dvakrat v manj kot enem stoletju, kar kaže na neobstojnost tovrstne gradnje, ki je zahtevala stalno vzdrževanje.